Beter benutten van vaarwegen

  • binnenland

Rijkswaterstaat stimuleert containerbinnenvaart als alternatief voor de weg.
Directeur-generaal mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Lidewijde Ongering maakte gisteren zeven winnaars van twee prijsvragen bekend. Dit gebeurde tijdens de ‘Innovatie-Estafette’ in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Rijkswaterstaat had de twee prijsvragen voor de markt uitgeschreven om innovatieve ideeën om de vaarwegen beter te benutten te stimuleren.

Directeur-generaal Ongering: ’Steeds meer bedrijven komen tot het inzicht dat vaarwegen nog veel onbenutte capaciteit hebben en dat de binnenvaart daardoor een betrouwbaar en kosteneffectief alternatief voor de weg vormt. Wanneer in een regio meer vracht per binnenvaartschip wordt vervoerd, dan zal dit ook de spitsdruk op de weg verminderen.’

Twee prijsvragen
Met de prijsvraag ’Verkeers- en transportmanagement containerbinnenvaart’ vroeg Rijkswaterstaat de sector om innovatieve ideeën voor het beter en aantrekkelijk maken van het vervoer van containers via de binnenvaart met onder andere real-time verkeersinformatie of logistieke vervoersinformatie.
Binnen de prijsvraag “Ketenoptimalisatie containerbinnenvaart” werd gevraagd om ideeën voor het verbeteren van operationele processen van de binnenvaart, zoals efficiëntere doorlooptijden op een terminal of doelmatiger samenwerking tussen ketenpartijen.

Uit de 26 ideeën heeft een deskundige jury 7 ideeën gekozen die daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Beter benutten van de vaarwegen
Rijkswaterstaat zorgt voor vlot en veilig verkeer over het water en betrouwbare en bruikbare informatie. Het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen van Rijkswaterstaat werkt tot en met 2013 aan betrouwbaardere reistijden en een verbeterde doorstroming van de containerbinnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert het programma de containerbinnenvaart als een betrouwbaar en duurzaam alternatief voor het vervoer over de weg. Het programma bereidt zo de containerbinnenvaart voor op de groei van het goederentransport door de aanleg van Maasvlakte 2. Met een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer kan Nederland de positie als internationaal logisitiek knooppunt behouden. Rijkswaterstaat voert het project uit in nauwe samenwerking met vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals.

Samenwerking Connekt
Rijkswaterstaat heeft een deel van de uitvoering van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen aan Connekt uitbesteed. Connekt heeft beide prijsvragen georganiseerd en begeleid.
Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen met elkaar verbindt om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en het delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal.

Meer informatie
Kijk voor meer achtergrondinformatie over de winnende ideeën op de website van Rijkswaterstaat 

 

Related news

List of related news articles