Binnenvaart 5 keer beter!

Stimuleringsregeling duurzame binnenvaart. MARIN wil de ontwikkeling van schone en efficiënte binnenvaartschepen stimuleren. Daarom biedt ze in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2016 vijf binnenvaartondernemers de kans om tegen zeer geringe kosten het ontwerp van hun nieuwe schip efficiënter en duurzamer te laten maken.

Het optimaliseren van scheepsontwerpen is een van de specialiteiten van MARIN. Met een combinatie van empirische en wiskundige modellen wordt de scheepsvorm geoptimaliseerd, zodat er met behoud van laadvermogen met minder brandstof en dus met minder CO2-uistoot gevaren kan worden.

Het optimaliseren van het ontwerp van een schip kan veel geld opleveren omdat daarmee het brandstofverbruik kan worden verminderd. Het brandstofverbruik is afhankelijk van de afmetingen, de belading en de bezetting van het schip, en kan oplopen tot meer dan 350.000 liter per jaar. Een besparing van 5% betekent in dat geval jaarlijks ruim 45 ton minder CO2-uitstoot en ruim 9.000 euro minder brandstofkosten (met de huidige brandstofprijs).

Met ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is MARIN in staat om vijf ondernemers voor een nieuw te bouwen schip een optimalisatieproject ter waarde van vijftienduizend euro voor slechts vierduizend euro aan te bieden. Het project ‘Binnenvaart 5 keer beter’ wordt tijdens de Shipping-Technics-Logistics-beurs in Kalkar (Dui) gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot eind december 2016. Aanvullende informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.marin.nl/binnenvaart5keerbeter.