Binnenvaart Innovatiedag bij de TU Delft

Tweede Binnenvaart Innovatiedag 8 december 2003 in Aula van de TU Delft


Binnenvaart levert bewijs van duurzaamheid


Wie het vorig jaar december ontgaan is tijdens de overigens druk bezochte Eerste Binnenvaart Innovatiedag, kan op 8 december in de Aula van de TU Delft met eigen ogen en oren komen getuigen van de grote vernieuwingsdrang van de sector binnenvaart bij de Tweede Binnenvaart Innovatiedag. Opnieuw heeft organisator Bureau Innovatie Binnenvaart achttien sprekers opgetrommeld om hun verhaal te doen over de talrijke elementen van innovatie in de binnenvaart.


De sector binnenvaart heeft een grote reputatie als veilige, betrouwbare en vooral de duurzaamheid bevorderende vervoerswijze. Die duurzaamheid is onder andere een afgeleide van het milieuvriendelijke karakter van de binnenvaart. Naar verhouding wordt voor elke vervoerde ton per kilometer zeer weinig brandstof verbruikt, nog ongeacht of de motor is voorzien van een katalysator of dat er andere emissiebeperkende maatregelen zijn getroffen. Maar zoals iedereen wel weet: de scheepvaart staat niet stil. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe, vernieuwende en soms zelfs spectaculaire wijzen om die milieuvriendelijkheid van de scheepvaart nog verder te bevorderen. Dat is evenals vorig jaar een centraal thema op de Binnenvaart Innovatiedag 2003. Niet voor niets is daarom gekozen voor de veelzeggende titel ‘Binnenvaart Voortdurend Duurzaam.’.


Behalve de achttien sprekers zullen bedrijven en instellingen innovatieve producten presenteren op de Innovatiemarkt in het congrescentrum op 8 december. Tijdens de Innovatiedag zal de introductie plaatsvinden van een film over innovatie in de sector binnenvaart met de titel ‘Binnenvaart Duurzaam Beter…’. De film zal op DVD gratis beschikbaar zijn.
Tevens wordt de Innovatie Subsidiewijzer 2003 gepresenteerd, waarmee ondernemers met een plan hun weg kunnen vinden naar ondersteuning door de overheid. De organisatie van de jaarlijks terugkerende Binnenvaart Innovatiedag is in handen van het branchebreed gedragen Bureau Innovatie Binnenvaart (BIB) onder auspiciën van de Stichting Projecten Binnenvaart (SPB).


De gratis toegankelijke Binnenvaart Innovatiedag 2003 op 8 december bestaat uit drie parallelsessies, met elk zes sprekers. De drie sessies kennen eigen thema’s:
‘Met innovatiebeleid naar een duurzame binnenvaart’
‘Met technische innovatie naar een duurzame binnenvaart’
‘DEMOnstratieprojecten resultaten, nu en binnenkort’.


De Binnenvaart Innovatiedag 2003 wordt mede mogelijk gemaakt door: • Ministerie van Verkeer & Waterstaat
  Novem(de Nederlandse organisatie voor energie en milieu)
  Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
  Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
  Nederland Maritiem Land (NML)
  Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici in de Scheepvaart,
  Provincie Zuid-Holland
  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
  Stichting Maritime Equipment (SME)
  Vereninging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI)
  Holland Marine Equipment (HME)
  Vereniging van Milieukundigen (VVM)
  Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV)
  Senter

Kijk voor meer informatie op https://www.innovatie.binnenvaart.nl/

Bron: CBRB, 11-11-2003;