Binnenvaart kan nu officieel LNG tanken in Rotterdam

LNG bunker international 4

Foto Ries van Wendel de Joode: Greenstream bunkert in Seinehaven Rotterdam

De binnenvaart mag vanaf 1 juli officieel LNG bunkeren (tanken) in de Seinehaven te Rotterdam, Botlek. De gemeente Rotterdam heeft daarvoor de havenbeheersverordening aangepast. Donderdagmiddag 27 juni ontving havenwethouder Jeannette Baljeu relaties bij de LNG bunkerende Greenstream in de Seinehaven. Rotterdam is de eerste haven in Europa waar de binnenvaart officieel LNG kan bunkeren.

Rotterdam verwacht een extra impuls van deze maatregel voor de introductie van LNG als brandstof. “LNG is nieuw als brandstof voor binnen- en zeevaart. Dat betekent dat de regelgeving dient te worden aangepast. Anders kan er niet gebunkerd worden en heeft de innovatie geen kans van slagen. Gezamenlijk met andere havenbedrijven uit onder andere Amsterdam, Gotenburg en Antwerpen bereidt het Havenbedrijf nu verdere internationale regelgeving voor”, aldus havenmeester René de Vries. Het Havenbedrijf verwacht dat dit jaar bekend wordt waar in de Rotterdamse haven het eerste LNG bunkerstation komt. Tot de opening daarvan kan de binnenvaart LNG bunkeren in de Seinehaven.

LNG
LNG – liquefied natural gas – staat voor vloeibaar aardgas. Aardgas (methaan) wordt vloeibaar als het 162 graden vriest. Sinds 2011 heeft de haven van Rotterdam een speciale terminal voor de op- en overslag van vloeibaar aardgas; de Gate terminal. De eerste binnenvaartschepen die op LNG varen zijn de Argonon en de onlangs te water gelaten Greenstream die nu in charter vaart voor Shell. Dit bedrijf neemt in augustus een tweede LNG-tanker in gebruik. Shell heeft ook plannen voor de uitrol van bunker faciliteiten. Dit soort schepen is stiller en veroorzaakt nauwelijks uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden. Bovendien kan de uitstoot van CO2 worden gereduceerd met 15 procent. Ook Rotterdam Climate Initiative maakt zich sterk voor het gebruik van LNG door trucks, binnen- en zeevaart.

Meer… Port of Rotterdam