Binnenvaartrapport: crisis is momentum voor cultuuromslag

Binnenvaartschippers moeten de crisis aangrijpen voor een cultuuromslag in hun sector, gericht op samenwerking en betere informatie-uitwisseling. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister Schultz van Haegen heeft het rapport Markttransparantie en de rol van tussenpersonen in andere sectoren ter inspiratie voor de binnenvaart vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Betere onderhandelingspositie
Schultz onderschrijft de meeste aanbevelingen in het rapport. “De binnenvaart kent een zeer versnipperd aanbod. Het moment is gekomen vanuit de sector stappen te zetten. Betere samenwerking leidt tot versterking van de positie van de binnenvaart in de logistieke keten en daarmee tot een betere onderhandelingspositie over vrachtprijzen. Daarmee zou de sector beter bestand worden tegen economische crises.”

Zwaar weer
Minister Schultz liet het onderzoek uitvoeren na een verzoek daartoe van de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg zee- en binnenvaart van 6 februari 2013. Panteia vergeleek de markttransparantie in zeven andere branches (goederenwegvervoer, luchtvracht, short sea shipping, goederenspoorvervoer, aardappelsector, visserij en particuliere verzekeringsmarkt) met die in de binnenvaartsector. Panteia pleit voor schaalvergroting en samenwerking. “Vorming van producentenorganisaties en pools hebben in de visserij en aardappelsector geleid tot een betere marktordening. Dit is voor de binnenvaart een aantrekkelijke optie, maar vraagt een cultuuromslag bij bedrijven. Door het huidige economische zwaar weer is er mogelijk een momentum voor deze oplossingsrichting.”

Informatie-uitwisseling
Ook een betere informatie-uitwisseling en gebruik van internet kan de marktwerking in de sector volgens Panteia verbeteren. Minister Schultz wijst daartoe op de plannen van de Europese Commissie om vanaf 2014 meer data beschikbaar te stellen over onder meer vervoersvolumes en verplaatsing van goederenvervoer van weg naar water. Voor de realisatie van samenwerkingsverbanden van binnenvaartondernemingen zal minister Schultz met de sector overleggen wat de rol van brancheorganisaties en overheid kan zijn.

Meer… Rijksoverheid