Biohutten in het Calandkanaal

Op maandag 23 oktober heeft het Havenbedrijf Rotterdam voor proef 4 biohutten in het Calandkanaal geplaatst. De biohut is een kunstmatig gecreëerde leefomgeving voor opgroeiende vis.

Het initiatief past in het streven van het Havenbedrijf om de visstand en de kwaliteit van het water te verbeteren. Onder de naam Groene Poort probeert het Havenbedrijf – in nauwe samenwerking met het Wereldnatuurfonds – elders in de haven wateroevers ondiep te maken zodat vissen daar weer gaan paaien.

Onderwaternatuur
De biohut ziet eruit als een soort dubbele kooi, een fijnmazig driedimensionaal raamwerk. Binnenin zitten schelpen waaraan allerlei organismen kunnen groeien als ideaal voedsel voor jonge vis. In de buitenste ring zit de jonge vis veilig voor predatoren. De hutten kunnen worden geïnstalleerd aan steigers of aan kades maar ook op de havenbodem. De biohut is ontwikkeld door de universiteit van Perpignan en op de markt gebracht door het Franse bedrijf Ecocean. Proeven met 108 biohutten in de haven van Marseille hebben uitgewezen dat de biohutten bevorderlijk werken voor de onderwaternatuur.

Calandkanaal
De afgelopen tijd is het Calandkanaal heringericht, onder andere met boeien- en palenconfiguraties, een LNG-bunkerligplaats en zeven nieuwe ligplaatsen voor de binnenvaart. Een bijzonder initiatief in dit verband is de aanleg van de binnenvaartligplaats voor de toekomst. De proef met de biohutten past hier uitstekend bij. De biohutten kunnen bijdragen aan een verbetering van de visstand, maar de producenten zijn natuurlijk ook benieuwd of de hutten bestand zijn tegen de zeer diverse stroming in het kanaal die ontstaat als mammoettankers de hutten passeren.