Blow-out op NAM-platform

Faalden onlangs in de Golf van Mexico tijdens een blow-out de veiligheidsafsluiters op het booreiland Deepwater Horizon nog compleet. Op de Noordzee, 50 kilometer ten westen van Den Helder, werkten ze op het NAM-satellietplatform L13-FE-1 wel naar behoren.

Bron: Schuttevaer, 17-05-2010;