Boskalis gaat twee kustbeschermingsprojecten uitvoeren in Europa

Boskalis gaat in het Verenigd Koninkrijk en Roemenië een deel van de kust versterken en beschermen tegen erosie. De gezamenlijke waarde van de opdrachten is zo’n 85 miljoen euro.

Boskalis heeft van de Portsmouth City Council een contract verworven voor de aanleg van nieuwe zeeweringen in Southsea bij Portsmouth in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Het project wordt in joint venture met VolkerStevin uitgevoerd en zorgt ervoor dat duizenden huishoudens en bedrijven langs een kuststrook van 4,5 kilometer beschermd worden tegen overstromingen.

Als onderdeel van het project zet Boskalis een grote sleephopperzuiger in voor een strandsuppletie en wordt de kustlijn versterkt door het plaatsen van stenen met behulp van zogenoemde rock barges. De voorbereidende werkzaamheden gaan meteen van start en het project wordt naar verwachting vanaf begin 2020 gedurende een periode van vijf jaar uitgevoerd.

Daarnaast heeft Boskalis in Roemenië een contract verworven van de Roemeense autoriteit op het gebied van waterbeheer voor het beschermen van de kustlijn van Mamaia nabij de stad Constanta. Voor dit project gaat Boskalis vier miljoen kubieke meter zand baggeren met behulp van een grote sleephopperzuiger, en over een lengte van 7 kilometer een suppletie uitvoeren om een 100 meter breed strand aan te leggen.

Deze bescherming moet verdere erosie van de kust voorkomen en een vaste kustlijn in stand houden. Het project is onderdeel van een omvangrijk programma van de Europese Investeringsbank ter bescherming en herstel van kustgebieden. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder afronding van het ontwerp en technische werkzaamheden, gaan ook meteen van start. De uitvoering van het project begint in de eerste helft van 2020 en zal in 2021.‎