CDA: meer steun nodig voor stagnerende binnenvaart

binnenvaartFoto

Brussel moet meer concrete actie ondernemen om de belangrijke binnenvaart vooruit te helpen. “De sector moet weer concurrerend worden”, stelt CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool, die namens het Europarlement rapporten opstelt over twee wetsvoorstellen voor de sector.

Veel vrachtschepen op de Europese rivieren en kanalen zijn afkomstig uit Nederland. De sector heeft het momenteel moeilijk, door overcapaciteit en krappe kredietverlening.

Mede op verzoek van Corien Wortmann hield de transportcommissie vanmorgen in het Europees Parlement een hoorzitting over het Naiades II actieprogramma en de twee bijbehorende wetgevingsvoorstellen. “De Commissie zet al een stap in goede richting, maar er is nog veel meer nodig om de sector er weer bovenop te helpen. De binnenvaart is erg belangrijk voor het milieu, het vervoer en de economie.”

Eén van de acties is dat de binnenvaart beter moet aansluiten op wegen, spoorrails en vliegvelden. Zo kunnen files op de weg en luchtvervuiling afnemen. Innovatie van schepen en motoren kosten veel geld, zo veel zelfs dat binnenvaartschippers er vaak van af zien. Daarom is onderzoek naar goedkopere efficiëntere en schonere motoren cruciaal. Ook is het belangrijk dat de vaarwegen in Europa beter met elkaar worden verbonden en dat bottlenecks zo snel mogelijk worden weggenomen.

Meer… CDA Europa