‘CO2-uitstoot zeescheepvaart wereldwijd aanpakken’

Verladersorganisatie EVO heeft de Europese Commissie geadviseerd vooral aan te sturen op een wereldwijde aanpak van CO2-reductie in de zeescheepvaart. Daarbij hebben de verladers een sterke voorkeur voor stimulerende in plaats van bestraffende maatregelen. Volgens EVO heeft het meer effect de zeescheepvaart van binnenuit aan te zetten tot innovatie. Verladers kunnen hierbij dienen als accelerator, aldus EVO. EVO geeft hiermee gehoor aan het verzoek van de Europese commissie aan stakeholders om hun visie kenbaar te maken op CO2 -reducerende maatregelen voor zeescheepvaart.

Wereldwijde aanpak
De Commissie wil dit jaar nog een voorstel klaar hebben waarin zij specifiek aangeeft hoe de CO2-uitstoot door zeescheepvaart in Europa terug te dringen. EVO vreest dat een maatregel voor alleen Europa nauwelijks leidt tot de reductie van CO2-uitstoot maar wel grote gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van Europese bedrijven. Daarom pleit EVO voor een wereldwijde aanpak via de maritieme organisatie van de VN, de Internationale Maritieme Organisatie. Alleen dan kan substantiële CO2-reductie worden gegarandeerd met behoud van een gelijk speelveld.

Verladers
Overheden moeten rederijen die investeren in schone schepen belonen door middel van fiscale en andere kostentechnische voordelen, meent EVO. Maar ook voor verladers is hierbij een belangrijke rol weggelegd. Verladers en expediteurs kunnen voor het bepalen van hun vervoerskeuze bijvoorbeeld gebruik maken van de Clean Shipping Index. Hierin staan de milieuprestaties van zeeschepen vermeld. Op die manier worden scheepseigenaren gemotiveerd sneller schonere schepen in de markt te brengen. EVO wil met haar Europese partners in de European Shippers Council dit soort ontwikkelingen van de grond krijgen.

Maatregelen
De consultatie van stakeholders is gisteren afgesloten. EVO verwacht in mei een uitgebreid rapport over de effecten van de verschillende maatregelen waar de Commissie een keuze uit gaat maken. Deze omvatten een Emissie handelssysteem, een belasting op stookolie, een uitstootplafond voor afzonderlijke schepen en een uitstootbelasting met compensatiefonds. Voor het einde van het jaar komt de Commissie richting het Europees Parlement met een voorstel voor de aanpak van CO2-uitstoot door de zeevaart.

Meer… EVO