Colomn Joost Eenhuizen van Havenbedrijf Rotterdam

”Wij creëren ruimte voor bedrijven die kansen zien in de energietransitie” Joost Eenhuizen, Business Manager Maritime & Offshore Industry van het Havenbedrijf Rotterdam heeft een column geschreven over de digitalisering en de energietransitie in de haven van Rotterdam voor Maritiem Nederland

Wij maken volop gebruik van de gratis wind op zee en in onze haven. De windturbines in de Rotterdamse haven leveren nu al 150 megawatt aan elektriciteit op. De komende jaren zal dat groeien tot 350 megawatt in 2025, voldoende om 60 procent van de inwoners van Rotterdam van stroom te voorzien.

De plaatsing van windturbines staat symbool voor de grote veranderingen die de Rotterdamse haven momenteel ondergaat. Twee trends geven de aanzet tot die veranderingen: de digitalisering van de maatschappij en de transitie naar duurzame energiebronnen. In Rotterdam, een stad van pioniers, deinzen we niet terug voor dergelijke veranderingen. Wij zien ze niet als een bedreiging, maar juist als kans. Het zit in de genen van het Havenbedrijf om in te spelen op veranderingen.

Zoals de containerrevolutie in de jaren zestig liet zien, waardoor de Rotterdamse haven kon uitgroeien tot een van de grootste containerhavens ter wereld, vragen veranderingen om investeringen in infrastructuur met enorm lange looptijden. De kunst is om ondanks de lange levensduur van infrastructuur toch flexibel te kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt. Het Havenbedrijf heeft zich die kunst eigen gemaakt door niet alleen in termen van infrastructuur en ladingstromen te denken, maar ook in termen van connectiviteit en informatiestromen. Minstens zo belangrijk is het streven om de inrichting van het gebied rondom die ‘starre’ infrastructuur zo flexibel mogelijk te houden.

Een voorbeeld van zo’n flexibele inrichting is het Offshore Center Rotterdam. In de Prinses Alexiahaven is een nieuw haventerrein van 70 hectare opgespoten, waarop we ruimte creëren voor bedrijven die kansen zien in de energietransitie. Denk aan de aanleg van windparken op zee en de ontmanteling van oude olie- en gasplatforms. Maar ook traditionele bedrijven uit de olie- en gasindustrie – die een enorme factor van belang blijven voor Rotterdam – krijgen hier de ruimte. Door verschillende bedrijven te clusteren op een terrein, kunnen we inspelen op een markt die op lange termijn nog geen zekerheid biedt. Juist doordat die bedrijven elkaar aanvullen en versterken, wordt het cluster sterker en stijgt de kans op toekomstig succes. Door volop in te zetten op de kansen die de energietransitie biedt, maken we onze faam als stad van pioniers opnieuw waar.

Joost Eenhuizen
Business Manager Maritime & Offshore Industry
Port of Rotterdam