Column: Tineke Netelenbos, voorzitter KVNR

Nederland Maritiem Land vraagt met regelmaat aan sleutelfiguren in de maritieme sector een column te schrijven. Dit keer is het woord aan Tineke Netelenbos, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

“De zeevaart vormt de spil van de maritieme cluster. De Nederlandse zeevaart kenmerkt zich door een enorme variëtiet”

We zijn al eeuwenlang groot in shortsea shipping. Wie rondreist langs de Oostzee kan de invloed van Nederland nog heel goed waarnemen aan de architectuur. We zijn ook groot in waterbouw, zwareladingschepen en allerlei offshore specialiteiten.

We zijn helaas geen speler meer in de containerlijnvaart. Die rol zijn we kwijtgeraakt na de fusies van Nedlloyd met P&O en later Maersk. Je kunt dus zomaar een belangrijke maritieme tak van sport voorgoed kwijtraken. Om sterk te blijven is er samen met de overheid een maritieme strategie afgesproken. Papier is echter geduldig en de tijd dringt.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de zeevaart zich in zwaar weer bevindt. De grote uitdaging van dit moment is hoe de sector na acht jaar crisis kan overleven op weg naar betere tijden. Naast de langdurige crisis wordt de zeescheepvaart bovendien geconfronteerd met milieuregelgeving die in een hoog tempo moet worden gerealiseerd. Iedere maatregel op zich vraagt om grote investeringen. Banken zijn niet de meest willige partners na acht jaar crisis. Er moet dus iets gebeuren.

Daarom vragen wij aan de overheid om een duurzaamheidsfonds op te richten, van waaruit investeringen in ballastwaterbehandelingssystemen kunnen worden gerealiseerd. Wij vragen ook om de concurrentiekracht van de Nederlandse reders te verhogen door een tijdelijke arbeidskostenregeling in het leven te roepen, waardoor Nederlandse zeevarenden aantrekkelijk kunnen blijven voor onze vloot. Bovendien vragen wij erkenning voor het gegeven dat zeestages vier keer duurder zijn dan aan wal. Ook hier vragen wij compensatie voor.

De hele maritieme cluster heeft belang bij een goed werkend register. Hoe aantrekkelijker de Nederlandse vlag, des te meer bedrijvigheid. Hier is nog een wereld te winnen. Wij pleiten voor de introductie van een Nederlandse Maritieme Autoriteit, zodat beleid, uitvoering en handhaving gefocust zijn op het belang van de maritieme cluster. Naar Deens model.

Kortom, de zeevaart als spil van de maritieme cluster moet zo gezond mogelijk uit de langdurige crisis komen, in belang van de maritieme bedrijvigheid en het belang van Nederland.

Tineke Netelenbos
Voorzitter KVNR

Bron: Nederland Maritiem Land