Containers dreiging veiligheid Texel

De veiligheid van Texel loopt gevaar doordat er jaarlijks een groot aantal containers van schepen afvalt. De containers vormen een gevaar voor de scheepvaart voor de kust en indien een dergelijke container op het strand aanspoelt kan er ook direct gevaar ontstaan voor bewoners en toeristen op de waddeneilanden.

Bron: Nieuws.nl, 14-01-2008;