Coöperatief zonne-energieproject op dak MARIN

Vandaag ondertekenden MARIN en Coöperatie Wageningen op Zon de overeenkomst tot realisatie van een collectief zonne-energiesysteem op het grote dak van de diepwatertank van het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN). MARIN stelt het dak van de maritieme testfaciliteit gratis ter beschikking en inwoners verenigd in Coöperatie Wageningen op Zon investeren in de zonnepanelen. Burgemeester Van Rumund was erbij aanwezig en toonde zich zeer verheugd over het initiatief: “Dit project past zeer goed bij Wageningen als stad van zonne-energie. Prachtig om te zien dat door nauwe samenwerking tussen het Wagenings bedrijfsleven en inwoners een dergelijk grootschalig zonne-energieproject van de grond komt.”

Het nieuwe zonnestroomsysteem van 722 zonnepanelen heeft een totaalvermogen van 200 kWp en gaat naar schatting ruim 170.000 kWh zonnestroom per jaar opbrengen, hetgeen overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van 50 huishoudens. Het zonnestroomsysteem van Wageningen op Zon is het tweede bij MARIN, na het zonnestroomsysteem op het dak van de binnenvaarttank dat MARIN eind 2013 in gebruik nam. Onder toeziend oog van burgemeester Van Rumund ondertekenden Bas Buchner, directeur MARIN, en Frank Zegers, Coöperatie Wageningen op Zon, de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het MARIN. Tevens werd de overeenkomst met Solarcentury voor levering van het zonnestroomsysteem ondertekend.

Eerste coöperatieve zonne-energieproject in Wageningen
In Coöperatie Wageningen op Zon zijn 78 deelnemers verenigd die samen de investering opbrengen voor de 722 zonnepanelen. De coöperatie verkoopt de zonnestroom aan energieleverancier Qurrent en de opbrengst wordt jaarlijks uitgekeerd aan de leden. Coöperatie Wageningen op Zon heeft hiermee de primeur van het eerste coöperatieve zonnestroomsysteem van Wageningen. Cruciaal in de totstandkoming van het project is de medewerking van MARIN. Stephan Brinkmann, controller MARIN en bestuurslid van Stichting Zonne-energie Wageningen, licht toe: “Eind 2013 heeft MARIN een zonnestroomsysteem van 320 kWp gerealiseerd op het dak van de binnenvaarttank. Dit systeem is nu anderhalf jaar in bedrijf en presteert geheel naar verwachtingen. De zonnestroom gebruikt MARIN om een deel van onze elektriciteitsbehoefte zelf duurzaam op te wekken. We hebben nu besloten om, naast ons eigen zonnestroomsysteem, het dak van de diepwatertank gratis ter beschikking te stellen aan Coöperatie Wageningen op Zon, zodat ook omwonenden en inwoners van Wageningen kunnen investeren in zonnepanelen.”

Frank Zegers, initiatiefnemer van Coöperatie Wageningen op Zon, vult aan: “Zonne-energie ontwikkelt zich snel in Wageningen, veel mensen laten zonnepanelen plaatsen op hun huis om zo zelf zonnestroom op te wekken. Voor die mensen die helaas geen geschikt dak hebben om zelf zonnepanelen te laten plaatsen, willen wij graag een alternatief bieden. Uit de grote belangstelling tijdens de informatieavond en de inschrijving merken wij dat er veel interesse is om deel te nemen aan een coöperatief zonne-energieproject.”

De ontwikkeling van het coöperatieve zonne-energieproject is mede mogelijk gemaakt door Stichting Zonne-energie Wageningen. De zonnepanelen zullen deze zomer worden geplaatst door het bedrijf Solarcentury, dat ook het bestaande zonne-energiesysteem op de binnenvaarttank van MARIN heeft gerealiseerd.

Meer… MARIN , Wageningen op Zon