Corona: Maatregelen in North Sea Port

North Sea Port is nog volledig operationeel. Door diverse acties en maatregelen gebeurt dit op een veilige manier. Een update over de genomen maatregelen voor grensarbeid en werkzaamheden in North Sea Port.

De Belgische en de Nederlandse regering verscherpte dag na dag de maatregelen aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. North Sea Port volgt deze maatregelen op de voet op. Tegelijkertijd zet North Sea Port verder in op het operationeel houden van de haven langs Gentse en Zeeuwse kant waar dit mogelijk en veilig is.

Ga voor de acties en maatregelen in North Sea Port over grensarbeid, stilgelegde werkzaamheden, fietsen en zeemanshuizen naar www.northseaport.com.