COV vraagt Bos te investeren in vaarwegen

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft minister Wouter Bos van Financiën en Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat in een brief gevraagd meer en sneller te investeren in de vaarwegen. In de brief geeft het COV aan welke grote duurzame infrastructurele werken naar voren gehaald kunnen worden.

Weekblad Schuttevaer wees vorige week in het artikel Crisis versnelt vaarwegprojecten op de voorpagina al naar mogelijke versnelling van investeringen in vaarwegen. Volgens het samenwerkingsverband van de Vereniging van Waterbouwers in Kust- en Oeverwerken (VBKO), verladersorganisatie EVO en Koninklijke Schuttevaer is investeren in de binnenvaart een van de oplossingen om de recessie te lijf te gaan. Het kabinet spreekt over enkele weken over mogelijke oplossingen.

Bron: Schuttevaer, 25-02-2009;