Daling overslag biobrandstoffen

De overslag van biobrandstoffen in de Rotterdamse haven is in 2011 ten opzichte van 2010 met 6% afgenomen, tot 4,3 miljoen ton. Er werd 1,8 miljoen ton biodiesel overgeslagen (+0,2 miljoen ton) en 1,7 miljoen ton ethanol (-0,3 miljoen ton). Hiernaast werd 750.000 ton (-150.000 ton) ETBE behandeld.

De cijfers worden morgen gepresenteerd tijdens “World Biofuels Markets”, een van de grootste en meest uitgebreide congressen voor biobrandstoffen, van 13 tot en met 15 maart in het Rotterdamse WTC. Het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam is Europa’s belangrijkste haven voor biobrandstoffen, heeft daar ook een informatiestand.

Ethanol (1)
De overslag van ethanol liep 15% terug, van 2 naar 1,7 miljoen ton. De aanvoer daalde van 1,2 naar 1,1 miljoen ton. Bijna 30% van de ethanol is afkomstig uit de Verenigde Staten; ruim 300.000 ton. In 2010 was dat nog 200.000 ton. Het gaat vooral om E90, 90% ethanol en 10% benzine, die door de menging in een veel gunstiger importtarief valt. De EU heeft deze situatie inmiddels beëindigd. Het tweede herkomstland is Frankrijk, aandeel 20%, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (12%). De import uit Brazilië is weer verder gedaald, tot 100.000 ton (9%). Op het hoogtepunt in 2008 bedroeg de import meer dan 800.000 ton. De Brazilianen hebben hun ethanol zelf hard nodig door de mindere oogsten van suikerriet die de productie drukt prijs opvoert. Opvallend is voorts het vrijwel geheel wegvallen van de import van ethanol uit Spanje vanaf 2010. Dit wordt vrijwel zeker veroorzaakt door het opstarten van de ethanolfabriek van Abengoa in Rotterdam.

De afvoer nam af van 0,8 naar 0,6 miljoen ton. De belangrijkste bestemmingen blijven Zweden en het Verenigd Koninkrijk, maar importeerden minder via Rotterdam. Zweden bijvoorbeeld importeerde meer uit Spanje, Finland en Frankrijk. Het meeste opvallend is de export van ethanol naar Brazilië. De hoeveelheid was beperkt tot 25.000 ton, maar gezien de status van Brazilië als productieland wel opvallend.

Biodiesel
De overslag van biodiesel nam na twee jaar van daling, met bijna 13% toe tot 1,8 miljoen ton. De aanvoer steeg met 11%, van 0,9 in 2010 naar 1,0 miljoen ton in 2011. Argentinië en Indonesië hebben ten opzichte van 2010 stuivertje gewisseld als belangrijkste land van herkomst. De Rotterdamse cijfers zijn daarover niet duidelijk genoeg, maar volgens Argentijnse statistieken is de export van biodiesel naar Nederland gedaald van 450.000 in 2010 naar 150.000 ton in 2011. Het volume uit Indonesië is verdubbeld van ongeveer 180.000 ton in 2010 naar 370.000 ton in 2011. Dit loopt parallel met de stijging van de totale export vanuit Indonesië naar de Europese Unie (tot en met oktober) van ruim 400.000 ton naar 930.000 ton.

Bij de afvoer wisselden Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van positie. In 2011 was de export naar Duitsland, via Hamburg, ruim tweeënhalve keer groter, met ruim 200.000 ton, dan in 2010. De export naar het Verenigd Koninkrijk is meer dan gehalveerd.

ETBE (2)
De overslag van ETBE daalde van 900.000 ton in 2010, naar 750.000 in 2010. Vooral uitgaand was de teruggang fors: 40% van 650.000 naar 400.000 ton. Eeen harde reden is niet bekend, maar mogelijk wordt in Rotterdam geproduceerde ETBE meer in het Duitse achterland verkocht in plaats van overzee. Brazilië is het belangrijkste herkomstland.

Doorvoer én productie
Door de combinatie van wereldwijde aanvoer, Europese heruitvoer en een flinke eigen productie (eind 2011 circa 2,5 miljoen ton capaciteit) in het havengebied ontstaat een grote flexibele markt. Hierop kunnen de kopers, zoals de grote oliemaatschappijen die biobrandstof bij moeten mengen, gemakkelijk langjarige basiscontracten combineren met ´spotcontracten. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dan ook een verdere toename van het intra-Europese transport van biobrandstoffen.

Overslag 2002 – 2011 (in metrische tonnen)

Ethanol Biodiesel ETBE Totaal
2002 200.000 200.000
2005 1.100.000   < 50.000 1.100.000
2006 1.100.000 250.000 1.350.000
2007 1.600.000 1.200.000 300.000 3.100.000
2008 2.400.000 2.700.000 600.000 5.700.000
2009 2.200.000 2.300.000 700.000 5.200.000
2010 2.000.000 1.500.000 900.000 4.500.000
2011 1.700.000 1.800.000 750.000 4.250.000

(1) Ethanol is in dit geval een combinatie van bioethanol voor bijmenging in benzine, ethanol uit olie, bioethanol voor de chemische industrie en E90
(2) ETBE = ethyl-tert-butyl-ether. Dit is een met MTBE (methyl-tert-butyl-ether) vergelijkbaar product, met in plaats van methanol, ethanol als één van de grondstoffen. De ethanol is nu altijd van biologische oorsprong.