Damen gaat voor hybride en elektrische schepen in mosselsector

Damen Maaskant Shipyards Stellendam staat aan het hoofd van een onderzoeksproject naar hybride en volledig elektrische voortstuwing in de Nederlandse mosselsector. Dit project ‘Aquaculture’ is een gezamenlijk initiatief van Damen en meerdere partijen, waaronder toeleveranciers, dienstverleners en Nederlandse mosselkwekers. Aquaculture maakt deel uit van een langlopend ontwikkelingsprogramma van Damen voor elektrificatie. Dit heeft al hybride ferry’s, hybride schepen voor gemeentelijk openbaar vervoer en een volledig elektrisch binnenvaartvrachtschip opgeleverd.

Foto, Damen.

De Nederlandse mosselsector is een economisch belangrijke bedrijfstak. De ondiepe en beschermde wateren van de Waddenzee en de Oosterschelde bieden optimale condities voor kwaliteitsmosselen en zijn beide Natura2000 gebieden. De mosselkwekers telen de mosselen op de bodem (bodemcultuur), of aan verticale touwen (hangcultuur). Daarvoor worden speciaal ontworpen schepen gebruikt met eengeringe diepgang.

Damen Maaskant heeft het project Aquaculture in het leven geroepen vanwege het steeds groeiende belang om uitlaatemissies van CO2, fijnstof (PM), zwaveloxides (SOx) en stikstof (NOx) te reduceren. Dit uiteraard in samenhang met de strengere IMO-voorschriften voor de uitstoot van SOx’en en NOx’en, en de Stage V voorschriften van de Europese Unie voor binnenvaartschepen.

Eerste resultaten tijdens Tradeshow van de Internationale Schelpdierenconferentie

De eerste resultaten van het project Aquaculture worden door Damen gepresenteerd tijdens de zesde Tradeshow van de Internationale Schelpdierenconferentie (International Shellfish Conference), op 16 en 17 januari in Deltapark Neeltje Jans, Vrouwenpolder.

Hybride en elektrische voortstuwing is bepaald niet nieuw voor de Damen Shipyards Group. Er zijn al veel projecten uitgevoerd of in uitvoering voor hybride ferry’s en openbaar vervoer over water, evenals voor een volledig elektrisch binnenvaartvrachtschip. Aquaculture profiteert van al deze opgedane ervaringen.

Hoofddoelen van Aquaculture

Het hoofddoelen van Aquaculture is om het potentieel van hybride en elektrische voortstuwing aan te tonen voor de reductie van uitlaatemissies en voor de vergroting van de bedrijfsresultaten. Er is een focus op huidige en toekomstige regelgeving. Damen Maaskant heeft hiervoor de volgende doelstellingen voor het project Aquaculture geformuleerd.
• Het ontwikkelen van een systeem dat het mogelijk maakt om ten minste 50 procent van de tijd volledig elektrisch te varen.
• Het verbeteren van de energie-efficiency van bestaande installaties met ten minste 15 procent.
• Het verminderen van de uitstoot van CO2, NOx’en, SOx’en en fijnstof met ten minste 50 procent ten opzichte van bestaande schepen.

Samen met mosselkwekers

Als vertrekpunt van het project was het essentieel om eerst up-to-date gegevens te verkrijgen over de energiebehoeften en efficiencyniveaus van de schepen die momenteel worden ingezet. Hiervoor werkt Damen Maaskant samen met een aantal mosselkwekers, waaronder Prins & Dingemanse en Neeltje Jans Mosselen, die hun schepen beschikbaar hebben gesteld tijdens de testperiode, en hun ervaringen en inzichten hebben gedeeld. Het gaat daarbij onder andere om informatie over de toepasbaarheid van uitwisselbare accu’s, de accukeuze en walstroom.

Internationale Schelpdierenconferentie 16 en 17 januari 2020

Naast Damen en de mosselkwekers zijn er meerdere stakeholders bij het project betrokken. Daaronder bevinden zich Vripack (ontwerp en styling), Sip Marine (romp- en schroefoptimalisatie), Maritiem Elektro Zeeland (elektrische installatie en accukeuze), JVS/Technofisica (vermogens- en verbruiksmetingen van bestaande schepen) en Partners for Innovation (bepalen van milieu-impact).

Foto, Damen.