Datarevolutie nu ook op het water

Verkeerscentrale HoekvanHollandOpen

Drones, dynamische verkeertekens, binnenvaartligplaatsensystemen, efficiëntieproject ‘Het Schip Centraal’; de meest opzienbarende nautische ontwikkelingen in de haven van Rotterdam vonden achter de vergadertafel plaats en hebben te maken met de datarevolutie. Maar voordat de haven concreet profiteert van de datarevolutie dienen wet- en regelgeving te worden aangepast. Dit jaar treffen havengebruikers de eerste concrete resultaten op het water aan.

2013 was een veilig jaar, aanzienlijk veiliger dan vorig jaar . Het aantal ongevallen bedroeg 116 tegen 111 in 2012 en 132 in 2011. Daarvan waren 13 ongevallen ‘significant’. Vorig jaar was dat aantal nog 22. Meeste overlast veroorzaakte een los geraakt werkschip dat de Koninginnebrug ramde. Hoewel het aantal zeeschepen dat in de Rotterdamse haven arriveerde, verder af in 2013 veranderde de overslag nauwelijks. Door schaalvergroting, de naweeën van ‘Odfjell’ en minder afvaarten bij de veerdiensten verminderde het aantal aankomsten met 32.057 naar 29.448 scheepsbezoeken. Uit onderzoek blijkt dat tien procent van de grootste schepen die in Rotterdam arriveren, verantwoordelijk zijn voor de helft van de totale overslag. Dit blijkt uit de presentatie van de nautische cijfers door havenmeester René de Vries van het Havenbedrijf Rotterdam.

Meer… Port of Rotterdam