Deltalinqs: investeer in herstel haveneconomie

De economie mag dan voorzichtig opkrabbelen, maar voor veel bedrijven in de Rotterdamse haven is de crisis nog lang niet voorbij. Juist nu moet er worden geïnvesteerd in het herstel van de haveneconomie. Dat heeft voorzitter Wim van Sluis van Deltalinqs, de ondernemers-organisatie voor haven en industrie, vandaag gesteld tijdens het Havencongres Rotterdam.

Van Sluis heeft opnieuw opgeroepen het dividend, dat het Havenbedrijf Rotterdam uitbetaalt aan de gemeente Rotterdam en de staat als haar aandeelhouders, wordt gebruikt voor het herstel van de haveneconomie. Ook moeten, zo stelde Van Sluis, overheden de lasten van het bedrijfsleven beperken en deze niet verhogen om gaten in begrotingen te dichten.

Deltalinqs-voorzitter Van Sluis heeft ook de regionale onderwijsinstellingen opgeroepen nauwer met elkaar én met marktpartijen samen te werken. Uit onderzoek in opdracht van Deltalinqs bleek onlangs dat er de komende tijd jaarlijks tweeduizend vacatures zullen zijn in het Rotterdamse haven- en industriegebied. ,,De arbeidsmarkt is de achilleshiel van de haven,’’ stelde Van Sluis.

De voorzitter van Deltalinqs heeft tijdens het havencongres ook de benoeming van één wethouder voor haven, milieu én economie in het nieuw te vormen Rotterdamse stadsbestuur bepleit. De bundeling van deze bestuurlijke portefeuille zal de slagvaardigheid om namens en met de havengemeenschap te opereren ten goede komen.

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam. Er zijn indirect ruim 600 bedrijven bij aangesloten, die 16% (6 mld. €) van het Bruto Regionaal Product vertegenwoordigen en werk bieden aan ruim 35.000 mensen.

Bron: Deltalinqs, 15-04-2010;