Dijkverbetering Merwededijk

Sinds enkele maanden wordt er gewerkt aan de dijkverbetering van de Merwededijk. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Granaat gevonden
Bij de graafwerkzaamheden is enkele weken geleden een granaat gevonden. Door de vondst was extra onderzoek noodzakelijk naar de mogelijke aanwezigheid van meer onontplofte munitie. Dat onderzoek is afgerond, het gebied is veilig verklaard en het werk gaat weer door.

Planning van de werkzaamheden (buitendijks)
In de periode van 23 december tot en met 5 januari aanstaande worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. In deze periode is er ook geen inloopspreekuur.

Na 6 januari 2014 wordt er weer een kleilaag aangebracht op de nieuwe dijk. Deze klei wordt per schip aangevoerd. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer drie weken in beslag nemen. Begin februari start het ontgraven van klei in de Cloppenwaard. Ook deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden en waterstanden.

Meer… Werkendam