Draka levert onderzeekabel voor het Gwynt y Môr windmolenpark

Draka maakt bekend het kabelcontract voor het Gwynt y Môr offshore windmolenpark voor de kust van noord-Wales te hebben gekregen van RWE npower renewables Ltd. Het contract heeft een waarde van in totaal meer dan € 25 miljoen.

Het Gwynt y Môr windmolenpark wordt, met een capaciteit van 576MW, een van de grootste offshore windmolenparken in aanbouw ter wereld. Het park wordt gebouwd door RWE npower renewables, met een gezamenlijke investering van de partners RWE Innogy, Stadtwerke München en Siemens. Eenmaal in bedrijf, voorziet het windmolenpark naar verwachting in de jaarlijkse energiebehoefte van ongeveer 400.000 huishoudens.

In het Gwynt y Môr-contract is vastgelegd dat Draka in 2012 en 2013 circa 148 kilometer 36 kV elektriciteitskabel levert, alsmede de benodigde kabelaccessoires en logistieke oplossingen. De productie gaat naar verwachting in de tweede helft van 2011 van start.

Bij de gunning van het contract zei Toby Edmonds, verantwoordelijk voor het Gwynt y Môr project bij RWE npower renewables: “Wij zijn zeer verheugd dat Draka gaat meewerken aan de totstandkoming van Gwynt y Môr windmolenpark door het leveren van onderzeekabel. In de afgelopen maanden hebben wij nauw samengewerkt met potentiële leveranciers aan de ontwikkeling van een ontwerp voor het kabelnetwerk en wij zijn ervan overtuigd dat de expertise, flexibiliteit en focus van Draka een belangrijke bijdrage zal leveren aan het succes van dit project.”

“Draka heeft in de afgelopen negen maanden contracten voor drie belangrijke windmolenparken op zee binnengehaald. Daarnaast wonnen wij een designcontract voor een vierde windpark en hebben wij kortgeleden onderzeekabels geleverd voor getijden- en golfslagenergie in Schotland,” aldus Martin Dale, commercieel directeur onderzeekabel van Draka Offshore. Hij vervolgt: “Het aantal orders dat wij in de wacht hebben gesleept en de fabrieksproductie in de komende drie jaar hebben onze verwachtingen overtroffen en bevestigen eens te meer de sterke positie van Draka in deze markt. Draka heeft een uitstekende reputatie voor hoogwaardige producten en diensten, ook in het offshore-segment. Deze reputatie heeft geleid tot een snelle marktentree van onze nieuwe offshore windenergieproducten en –diensten. Het feit dat wij in nauw overleg met onze klanten werken, draagt in belangrijke mate bij aan het welslagen van elk project.”

Gwynt y Môr verrijst zo’n 13 kilometer voor de kust van noord-Wales, en wordt aangelegd op een diepte van 12 tot 28 meter. In december 2008 is hiervoor toestemming verleend door het Britse Ministerie van Energie en Klimaatverandering (DECC).
Met de bouw van het Gwynt y Môr-project, waarmee een totale investering van € 2 miljard is gemoeid, werd in november 2009 begonnen. Het ingenieursbureau Jones Bros uit noord-Wales heeft toen in de buurt van St. Asaph de grond bouwrijp gemaakt voor de bouw van een nieuw substation met een capaciteit van 132/400kV. De aanleg van de funderingen van de turbines start naar verwachting in het vierde kwartaal van 2011; voor deze operatie is twee jaar uitgetrokken.

Bron: Draka Kabel, 07-01-2011;