Dreigende invoering 48-urige werkweek binnenvaart

In 2000 is in Europees verband een richtlijn vastgesteld die met zich brengt dat medio 2003 werknemers in de binnenvaart niet meer dan 48 uur per week mogen werken. Omdat het hier een richtlijn betreft moet deze Europese norm ingevuld worden met nationale regelgeving. Lange tijd was onzeker of aan deze richtlijn wel uitvoering zou worden gegeven. Inmiddels is echter duidelijk dat de Nederlandse overheid de normen uit de richtlijn over wil nemen.


De VBKO is van mening dat de invoering van een 48-urige werkweek voor de markt van het nat zandvervoer ernstige nadelige effecten kan hebben. Met name ook de normale 5-reizencyclus komt met de invoering van een dergelijke werkweek in gevaar, terwijl de veiligheid van de vaart niet verder wordt vergroot. Het waarborgen van de veiligheid van de vaart is één van de belangrijker redenen waarom deze werkweek ingevoerd zou moeten worden.

Bron: VBKO, 12-02-2003;