Duidelijkheid over benzeen bij Rotterdam-Geulhaven

Er is een hoge concentratie gemeten van het gas benzeen op 24 januari bij Rotterdam-Geulhaven (Botlek). Benzeen is een gas dat onder andere door de industrie en door schepen wordt geproduceerd.

Het is in Rotterdam verboden om deze stof varend uit schepen te ontgassen en ook in de industrie zijn er afspraken gemaakt om uitstoot te verminderen. De Milieudienst Rijnmond heeft niet kunnen vaststellen wat de bron van de uitstoot was. De PvdA heeft vragen aan het stadsbestuur gesteld om meer duidelijkheid te krijgen.

PvdA-raadslid Barbara Kathmann (Milieu): “Benzeen is een gevaarlijke en kankerverwekkende stof. Omwonenden en mensen die in de haven werken mogen niet onbewust en onnodig worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het is daarom belangrijk om te weten waar de hoge meting door werd veroorzaakt. Ik heb dan ook gevraagd of er verder onderzoek gedaan gaat worden.”

Meer… PvdA