Ecofys lanceert testmodule voor zeewierteelt in offshore windparken

Ecofys begint een proef met de offshore teelt van zeewier voor combinatie met offshore windenergie. Gisteren vertrok de teeltmodule vanuit de NIOZ-haven op Texel naar een oud zandwingebied 10 kilometer ten westen van het eiland. Eind juni hoopt Ecofys de eerste tonnen Hollands zeewier te kunnen leveren voor de productie van vis- en veevoer, biobrandstoffen en energie.

De innovatieve zeewierteeltmodule, die 20 bij 20 meter groot is, bestaat uit een geheel van stalen kabels die twee meter onder water worden gehouden door ankers en drijvende boeien. Tussen de kabels hangen horizontale netten van 10 bij 10 meter. Aan die netten zijn kleine plantjes bevestigd van zeewieren die van nature in de Noordzee voorkomen. Uit de proef moet blijken hoe ‘Noordzeebestendig’ de module is, hoe de plantjes het gaan doen en wat de ecologische effecten zijn. Als de proef slaagt, heeft Ecofys een wereldwijde mijlpaal bereikt: offshore teelt van biomassa (bio-offshore).

Meer… Ecofys