ECT’s inland terminals op InlandLinks

ECT heeft de containerterminals TCT Venlo, DeCeTe Duisburg, TCT Belgium (Willebroek) en MCT Moerdijk aangesloten bij InlandLinks. Het netwerk omvat nu 80 terminals in Nederland, België, Duitsland, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Italië.

De vier inland terminals zijn extended gates van de deepsea terminals van ECT in Rotterdam en maken onderdeel uit van het uitgebreide synchromodale netwerk van ECT-dochter European Gateway Services. De terminals zijn middels hoogfrequente spoor- en/of binnenvaartverbindingen verbonden met deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. European Gateway Services is zelf als operator aangesloten bij InlandLinks.

Venlo en Duisburg zijn trimodale terminals. Moerdijk en Willebroek zijn bimodaal. De terminals beschikken in totaal over 2 kilometer kade en 1.400 meter spoor. De vier terminals beslaan zo’n 57 hectare.

InlandLinks is het online platform voor containerterminals in het achterland met intermodale (rail en/of binnenvaart) dienstverlening van en naar Rotterdam. De deelnemende terminals worden gepresenteerd op basis van geobjectiveerde en vergelijkbare criteria. Deze criteria worden jaarlijks gecontroleerd om de juistheid te kunnen verzekeren. InlandLinks stelt deelnemers in staat algemene opties en specifieke voordelen te identificeren van aan Rotterdam gerelateerd intermodaal transport. Het draagt tevens bij aan vergroting van het intermodaal vervoer per binnenvaart en trein van de zich in de komende 25 jaar verdrievoudigende containerstroom. InlandLinks is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en is twee jaar geleden gestart in samenwerking met de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO).

Rotterdam verwacht de komende 25 jaar een verdrievoudiging van de containerstromen. Vanwege de groei van de wereldhandel, de gunstige geografische ligging en de toename van zeer grote containerschepen met een capaciteit van rond de 20.000 eenheden elk. Van de totale overslag van circa 30 miljoen TEU in 2035, wordt naar verwachting 12 miljoen TEU aan- en afgevoerd met kleinere schepen van – en naar Europese havens. Ongeveer 18 miljoen TEU komt en gaat via intermodaal transport van en naar het achterland. Voor deze stroom moet InlandLinks betere en meer duurzame verbindingen zichtbaar maken.

Meer.. InLandLinks