Een gelijk speelveld voor havens is meer dan ooit noodzakelijk

Binnen de Le Havre Hamburg range is er sprake van een verstoord speelveld doordat de overheden in Duitsland en België veel sterker de havens ondersteunen in vergelijking met de Nederlandse overheid. Dit blijkt uit het in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geschreven onderzoek ‘Level playing field’ van Ecorys en de Erasmus Universiteit.

“Het is een belangrijk signaal dat op verschillende niveaus moet worden opgepakt”, aldus Deltalinqs voorzitter Steven Lak. “Allereerst dient de Europese Unie er alles aan te doen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Dat kan veel beter. Meer duidelijkheid inzake staatssteun aan havens juich ik dan ook toe”. Voor Deltalinqs betekent het ook dat er gelijkheid moet zijn ten aanzien van de heffing van vennootschapsbelasting of equivalenten daarvan.

Havenbeheerders en overheden
Deltalinqs heeft ook een boodschap voor de havenbeheerders en de lokale en regionale overheden, aldus de voorzitter: “zeker nu het zo duidelijk is dat er sprake is van een verstoord speelveld, moeten de havenbeheerders er alles aan doen om hun klanten, de ondernemingen in de haven, te ondersteunen. Matig de kosten voor de ondernemingen!”. En richting de overheden stelt hij: “voorkom de ‘nationale koppen’ op de EU-regels en verschillen in handhaving en inspecties. Juist dit beïnvloedt de concurrentie tussen havens”.

Rijksoverheid
Tenslotte roept Deltalinqs in het kader van de uitkomsten van het onderzoek de rijksoverheid op zich te onderscheiden van de concurrerende havens: “maak op het gebied van een optimale infrastructuur het verschil door versneld te investeren in de noodzakelijke infrastructuur in de Rotterdamse haven, zoals de Blankenburgtunnel, de Calandspoorboog en de vaarwegverdieping naar het Botlekgebied.”.

Meer… Deltalinqs