Eén loket voor het innen van binnenhavengeld

Op 1 januari vormen de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht één binnenhavengebied met die van Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam. In dit binnenhavengebied geldt een uniforme regeling voor het innen van binnenhavengeld en wordt via Havenbedrijf Rotterdam (web)opgave gedaan van het binnenhavengeld.

De schepen die in dezelfde periode meerdere havens in het binnenhavengebied aandoen hoeven hierdoor maar één keer havengeld te betalen. Dit betekent dat de meeste binnenvaartschepen die zowel in Dordrecht als Rotterdam komen, minder gaan betalen. Op vrijdagmiddag 19 december tekenden de wethouders van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht en het Havenbedrijf Rotterdam hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.