Eerste steigers verdwijnen door bezuinigingen

De watersport loopt gevaar doordat verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud verplaatst wordt van het rijk naar de provinciën. Versnippering van verantwoordelijkheden en tekorten op het budget voor onderhoud tot gevolg.

Meer… Watersportverbond