EU: één document nodig voor binnenvaart Rijn en Donau

De Europese Unie kent voortaan één uniform certificaat waarmee de schepen worden toegelaten tot de binnenvaart dat ook op de Rijn en de Donau geldig is. Tegelijk vervangt Brussel de technische vereisten uit 1982 voor ‘n opgefriste versie.

Rijn en binnenvaart kennen tot nu toe verschillende certificaten voor de toelating van de schepen. Dit komt onder andere voort uit de Akte van Mannheim van 1868 en de afzonderlijke regels van de EU die dateren uit 1982. De scheepvaart op alle binnenwateren inclusief de Rijnvaart (waar de bulk van de scheepvaart plaatsvindt) en de Donau valt voortaan onder één veiligheidscertificaat, zo maakt de Europese Commissie bekend.

Bron: Nieuwsblad Transport, 07-01-2009;