EU-commissaris voor Transport Violetta Bulc bezoekt North Sea Port

Afgelopen zondag kreeg North Sea Port een bezoek van de enthousiaste EU-commissaris voor Transport Violetta Bulc. North Sea Port is in Europa centraal gelegen op twee Europese corridors die het noorden en het zuiden van Europa verbinden. Het bezoek van de EU-commissaris is onderdeel van de Europese ‘Week van de Mobiliteit’ waarvan het startschot in Gent is gegeven.

EU-commissaris voor Transport Violetta Bulc bezoekt North Sea Port. Foto, NSP

Grotere zeeschepen door de Nieuwe Sluis
De Sloveense EU-commissaris bezocht in Terneuzen het bouwterrein van de Nieuwe Sluis. Zo kon ze zien dat hierdoor de maritieme toegang tot het Kanaal Gent-Terneuzen wordt vergroot. Europa steunt dit project met een bijdrage van 48 miljoen euro. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis.

Seine-Scheldeproject voor grotere binnenvaartschepen naar Parijs
Ook het project Seine-Schelde kwam aan bod. De Franse regering voorziet in Noord-Frankrijk de bouw van een meer dan 100 kilometer lang kanaal van aan de Belgische grens richting Parijs. Hierdoor kunnen grotere binnenvaartschepen – tot maar liefst 4.500 ton – tot in Parijs varen. Voor North Sea Port betekent dit een grotere afzetmarkt van onder meer bouwmaterialen.

Havenfusie voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking
Tijdens een rondvaart van Terneuzen naar Gent werd haar het verhaal van de fusiehaven North Sea Port toegelicht. Deze grensoverschrijdende fusie – van het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) – is dan ook uitzonderlijk. De fusie is voor Europa een voorbeeld van samenwerking over de landsgrenzen heen met het oog op meer tewerkstelling en vlotter vervoer via binnenvaart en spoorverbindingen en met Europese steun – North Sea Port neemt met veel plezier akte van deze woorden van Violetta Bulc.

Spoorwegverbinding over de grens
Verder kwamen grensoverschrijdende spoorwegverbindingen aan bod om North Sea Port via het spoor beter te ontsluiten. Tussen Terneuzen en Zelzate zou er een nieuwe spoorlijn dienen te worden aangelegd. Momenteel lopen er studies naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van dit nieuwe spoor en de optimalisering van het bestaande grensoverschrijdende spoornetwerk. Ook mogelijk personenvervoer per spoor tussen Gent en Zelzate zit in de studies van ‘Spoor Gent-Terneuzen’ vervat. Ook is er gesproken over de spoorconnectie Vlissingen-Antwerpen.

North Sea Port knooppunt in Europees transportnetwerk
De sterke positie van North Sea Port is mede te danken aan haar goede multimodale ontsluiting via zeevaart, binnenvaart, wegtransport, spoor en buisleidingen. North Sea Port is een belangrijk knooppunt in het Europese transportnetwerk van Noord naar Zuid en is aangesloten op zowel de ‘North Sea-Mediterranean Corridor’ als de ‘Rhine-Alpine Corridor’.

North Sea Port is de tiende haven van Europa inzake maritieme goederenoverslag en de nummer drie voor wat betreft toegevoegde waarde.