Falck Safety Services als eerste geaccrediteerd voor STCW herhalingstrainingen

Fire Fighting

Een maand nadat de nieuwe Nederlandse Zeevaartbemanningswet van kracht is geworden is Falck Safety Service als eerste opleidingsinstituut in Nederland geaccrediteerd voor het verzorgen van STCW herhalingstrainingen.

De eerste herhalingstrainingen staan gepland voor maandag 30 juni. Vanaf deze datum zullen de herhalingstrainingen wekelijks worden aangeboden op het trainingscentrum op de Maasvlakte-Rotterdam.

De STCW herhalingstraining wordt aangeboden in twee vormen: losse herhalingsmodules en combinatie herhalingstrainingen. De inhoud van de herhalingsmodules is gebaseerd op de modules uit de STCW basisopleiding. Doordat tijdens de training vooral ingegaan wordt op ontbrekende of te verbeteren competenties is de duur van de herhalingsmodules aanzienlijk korter dan tijdens de basisopleiding. Elke module duurt 1 à 2 dagen en wordt afzonderlijk aangeboden. Het volgen van alle vier de modules zal maximaal 7 dagen in beslag nemen.

Omdat wij begrijpen dat het niet wenselijk is om bemanningsleden langer dan een week te belasten met training hebben wij ook combinatie herhalingstrainingen ontwikkeld. In deze trainingen worden de verschillende onderdelen op zeer efficiënte wijze gecombineerd waardoor de vier modules binnen een werkweek kunnen worden afgerond. De vier combinatietrainingen zijn:
• Basic training (BT) + Advanced Firefighting (AFF) – 3 dagen
• BT + Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats (PSCRB) – 3 dagen
• BT + AFF + PSCRB – 4 dagen
• BT + AFF + PSCRB + Proficiency in Fast Rescue Boats (PFRB) – 5 dagen

Om trainingsprogramma’s te kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van de industrie heeft Falck Safety Services zich laten adviseren door en nauw samengewerkt met verschillende rederijen en belangenorganisaties.

Zowel de losse herhalingsmodules als de combinatieherhalingstrainingen zijn officieel goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Services via: 0181 376 666.