Marineschip Zr.Ms Holland leidt antidrugsoperatie: 4735 kg cocaïne onderschept

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft van eind november tot medio december in nauwe samenwerking met de US Coast Guard en de Kustwacht Caribisch Gebied 4735 kg cocaïne onderschept tijdens 5 verschillende acties. Daarbij heeft Zr.Ms. Holland voor het eerst de coördinatie en aansturing van de deelnemende eenheden op zich genomen. De maand ervoor was het marineschip ook al betrokken bij 3 drugsvangsten.

Tijdens de antidrugsoperatie. Foto, Defensie.

In de ochtend van donderdag 25 november is een zogenaamde go-fast onderschept. De snelle smokkelboot werd opgepikt door de sensoren aan boord van Zr.Ms. Holland in de buurt van een bekende smokkelroute. Het stationsschip zette hierop de achtervolging in en lanceerde haar FRISC-onderscheppingsboten. Zodra de opvarenden van de go-fast in de gaten kregen dat zij gevolgd werden begonnen zij de pakketten drugs over boord te zetten. De go-fast is met waarschuwingsschoten tot stoppen gedwongen. Aan boord is circa 200 kg drugs aangetroffen en nog eens 1000 kg is uit het water gevist. Het totaal komt hiermee op 1200kg. De 4 opvarenden zijn door de Amerikaanse kustwacht aangehouden.

Enkele dagen later was het weer raak. Tijdens een patrouille op 28 november merkte een Dash-8 kustwachtvliegtuig een verdacht vaartuig op. Deze gaf de positie door aan Zr.Ms. Holland, waarop het schip haar FRISC’s en NH-90 helikopter inzette en een van de Amerikaanse kustwachtcutters naar het contact dirigeerde. Tegen de tijd dat het Amerikaanse schip aankwam hadden de NH90 helikopter en de FRISC’s de go-fast middels waarschuwingsschoten tot stoppen gedwongen. Een Amerikaans kustwachtteam heeft 1855 kg cocaïne in beslag genomen en 3 opvarenden aangehouden.

Op 3 december ontdekte een Amerikaans patrouillevliegtuig een snel varende go-fast, waarop een van de Amerikaanse kustwachtcutters opdracht krijgt om deze te onderscheppen. Bij de onderschepping worden vier verdachten aangehouden en 1000 kg cocaïne in beslag genomen.

Enkele dagen later merkte wederom door een patrouillevliegtuig een go-fast smokkelboot op. De NH90-helikopter en FRISC-boten konden de drugsboot onderscheppen, nadat Zr.Ms. Holland de go fast enige tijd had achtervolgd. Het Amerikaanse kustwachtteam aan boord van de FRISC’s trof 570 kg cocaïne aan en heeft drie verdachten aangehouden.

Maandag 13 december werd net buiten zichtafstand van Zr.Ms. Holland een go-fast ontdekt door een patrouillevliegtuig. Binnen korte tijd werden de boordhelikopter en beide FRISC’s gelanceerd om de go-fast te onderscheppen. Ditmaal weigerde het vaartuig echter te stoppen en na het lossen van waarschuwingsschoten werden uiteindelijk de buitenboordmotoren uitgeschakeld vanuit de helikopter. Drie opvarenden zijn aangehouden en 110kg contrabande is in beslag genomen en overhandigd aan de Amerikaanse Kuswacht.

In totaal is 4735 kg cocaïne onderschept en zijn 17 verdachten aangehouden. De drugs en verdachten zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht en worden aan land uitgeleverd voor vervolging.
De drugsvangsten zijn nu pas bekend gemaakt in verband met de juridische afhandeling in de Verenigde Staten.