Fugro onderzoekt bodem windgebied Hollandse Kust Zuid

Fugro gaat geografisch onderzoek uitvoeren bij het windgebied Hollandse Kust Zuid in de Noordzee. De werkzaamheden, uitgevoerd door het 54 meter multi-purpose survey schip, Fugro Pioneer, en de 40-meter Victor Hensen, vinden plaats over een periode van 3 tot 4 weken en gaan zich richten op het in kaart brengen van de zeebodemkenmerken en de bodemgesteldheid van de ondergrond.

“Dit nieuwe contract volgt op de succesvolle serie van onderzoeken die Fugro voltooide in 2015 voor de Zeeuwse kust in het Borssele windgebied,”, zegt Ivar de Josselin de Jong, commercieel manager bij Fugro Survey BV. “Het onderstreept onze gespecialiseerde ondersteuning voor de offshore windindustrie en wij verheugen ons op het leveren van hoogwaardige, objectieve informatie voor potentiële ontwikkelaars van het windgebied Hollandse Kust Zuid”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, laat de onderzoeken uitvoeren om toekomstige ontwikkelaars locatiespecifieke informatie over de voorwaarden van windenergiegebieden te kunnen verschaffen. De door Fugro gewonnen informatie zal beschikbaar zijn voor de deelnemers van de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie ​​en voor opdrachtgevers van de bouw en exploitatie van offshore windparken. De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een exploitatiesubsidie ​​die de productie van duurzame energie in Nederland stimuleert.

Het 356 vierkante kilometer windgebied Hollandse Kust Zuid zal worden verdeeld in vier delen waarvan elk deel goed is voor 350 MW. De eerste aanbestedingsperiode voor het windgebied Hollandse Kust Zuid zal sluiten in het derde kwartaal van 2017.