Foto, Navingo

Gasunie en zeehavens starten vervolgonderzoek naar waterstofbeurs

Een studie uitvoeren naar de praktische opzet van een waterstofbeurs waar waterstof vrij verhandeld kan worden. Dat is waar Gasunie, North Sea Port en de havens van Rotterdam, Amsterdam, Groningen de handen voor ineenslaan.

Foto, Navingo

In de studie zal onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop een waterstofbeurs in Nederland praktisch zou kunnen worden opgezet. Een waterstofbeurs zou in stappen gerealiseerd kunnen worden en meegroeien met de opbouw van een markt voor klimaatneutrale waterstof.

Waterstofbeurs zorgt voor win-winsituatie

Vanwege een groeiende vraag naar klimaatneutrale waterstof ontstaat de noodzaak van een goede marktwerking en een transparante, efficiënte prijsstelling. Een waterstofbeurs kan beide faciliteren. Zo kan een optimale verdeling binnen de markt ontstaan doordat partijen goed geïnformeerd met elkaar kunnen handelen terwijl de ontwikkeling van de waterstofmarkt kan worden versneld.

Uit een verkennend rapport “Een Waterstofbeurs voor het Klimaat” blijkt reeds dat er hierdoor een win-winsituatie ontstaat voor alle betrokken partijen. Dit rapport geeft een visie op een stapsgewijze opbouw van een waterstofbeurs meegroeiend met de waterstofmarkt en de ontwikkeling van waterstofnetwerken. Verwacht wordt dat de waterstofmarkt het midden houdt tussen de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt. Het verkennend rapport werd op woensdag 30 september digitaal aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Het nu startende vervolgonderzoek wordt geleid door Bert den Ouden, voormalig directeur van de Nederlandse energiebeurs, en zal maximaal een jaar duren. De studie zal naar verwachting driekwart jaar tot een jaar in beslag nemen.

Infrastructuur voor waterstoftransport

Waterstof is een belangrijke schakel in de transitie naar een CO2-arme economie. De vraag naar waterstof zal in het komende decennium groeien, onder meer in sectoren zoals internationale havens, industrie en (zwaar) transport. De havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Groningen en North Sea Port zijn alle betrokken bij plannen voor waterstofinfrastructuur, voor hun industrie en andere nieuwe initiatieven in hun gebied. Gasunie werkt al langere tijd aan plannen voor een landelijke infrastructuur om al deze punten te verbinden en om import en doorvoer naar Duitsland en België mogelijk te maken en waterstof nog meer toegankelijk te maken.

Het vooronderzoek “Een waterstofbeurs voor het klimaat” kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.