Geen botte bijl in maritieme inspecties

De brancheverenigingen in de maritieme cluster roepen het toekomstige kabinet op bij hun bezuinigingsvoorstellen niet de botte bijl te gaan hanteren. Maritieme ondernemers zijn sterk afhankelijk van goed functionerende overheidsinspecties. Bezuinigingen op deze inspecties kunnen nadelig uitpakken voor de Nederlandse ondernemers als ze ondoordacht worden uitgevoerd.

Bron: Transport Online, 13-07-2010;