Geen zeevaartles meer voor sleepbootkapiteins

Kapiteins van sleepboten hoeven voortaan niet langer de opleiding voor wereldwijde zeevaart te doorlopen om hun werk te kunnen blijven uitoefenen. Voor hen wordt een speciale opleiding samengesteld, besloot de ministerraad vrijdag.

Bron: Nieuwsblad Transport, 07-06-2010;