Martin Bloem en Stefanie Jacobs tekenen voor nauwere samenwerking.e

Gemeente Schiedam en Deal Drecht Cities verstevigen maritieme samenwerking

De gemeente Schiedam en Deal gaan voor maritieme acquisitie nauwer samenwerken. Deal-directeur Martin Bloem en Manager Projecten Stadsontwikkeling gemeente Schiedam Stefanie Jacobs hebben daarvoor getekend. De overeenkomst heeft met name betrekking op de maritieme sector, een belangrijke bedrijfstak voor de hele regio. Schiedam sluit zo automatisch aan bij het bredere initiatief ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’. Hiermee trekken Rotterdam, de Drechtsteden en Schiedam vanaf nu gezamenlijk op voor acquisitie en promotie in de maritieme en offshore sector. Met als doel bedrijven, investeerders en werkgelegenheid aantrekken. Onlangs sloot ook Gorinchem zich aan bij deze internationale maritieme campagne en regionale samenwerking.

Martin Bloem en Stefanie Jacobs tekenen voor nauwere samenwerking.e
Martin Bloem en Stefanie Jacobs tekenen voor nauwere samenwerking.e
Martin Bloem en Stefanie Jacobs tekenen voor nauwere samenwerking.

In 2017 werd de gezamenlijke promotiecampagne tussen de gemeenten opgestart en geïntensiveerd. Als Rotterdam Maritime Capital of Europe wordt onder andere samengewerkt op het gebied van acquisitie, vestigingsklimaat, gezamenlijke promotie en (inter)nationale beurzen en handelsmissies.

“Het mooie van deze samenwerking is dat we elkaar zo goed aanvullen, hier komt het hele maritieme netwerk bij elkaar”, aldus Martin Bloem. “In de Drechtsteden richten wij ons op de sectoren binnenvaart, maritieme maakindustrie, deltatechnologie en smart industry. Terwijl Rotterdam zich vooral concentreert op havenlogistiek en maritiem gerelateerde dienstverlening. Schiedam focust zich naast maritiem ook op de offshore markt. Gorinchem sloot zich onlangs al aan en met Schiedam wordt het cluster steeds completer. Dit unieke netwerk vind je nergens ter wereld zo dichtbij elkaar.”

Stefanie Jacobs: “De deelnemers kennen veel gemeenschappelijke uitdagingen en kunnen elkaar versterken. Onze organisaties werken immers al enige tijd samen. Het maritieme en offshore cluster dat zich hier door de jaren heen heeft gevestigd en verstevigd, is uniek. Die mooie ontwikkeling laat zich niet door gemeentegrenzen weerhouden. We realiseren ons terdege dat internationaal in z’n totaliteit naar het cluster gekeken wordt en niet naar een havengebied afzonderlijk. Door deze nauwe samenwerking wordt het vestigingsklimaat van Rotterdam Maritime Capital of Europe versterkt en met deze overeenkomst bekrachtigen we de gezamenlijke ambities en doelstellingen.”