Giessen weer vrij van olie

Het riviertje de Giessen is weer vrij van olie. Op vrijdag 27 juli is de verontreiniging met dieselolie nabij het centrum van Giessenburg door Waterschap Rivierenland geconstateerd.

Het waterschap heeft kort daarop olie-absorberende matten geplaatst en drijvers om ervoor te zorgen dat de vervuiling niet verder kon verspreiden. Na controle is gebleken dat alle olie door de absorberende matten is opgenomen. Op dinsdag 31 juli zijn de materialen weer verwijderd.

Meer… Waterschap Rivierland