“Goed gekwalificeerd personeel nodig in de offshore sector”

“De offshore-industrie heeft het erg zwaar door het wegvallen van investeringen in olie en gas. Toch is er behoefte aan goed gekwalificeerd marine en technisch personeel als gevolg van de vergrijzing in de sector en de nieuwe uitdagingen in nieuwe vormen van energie productie”, vertelt Joannes Collette, oprichter van het HBO Offshore Network. HBO Offshore Network is een samenwerkingsverband tussen Avans hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het Maritiem Instituut Willem Barentsz en bedrijven in de offshore sector.

“Door het samenwerkingsverband van HBO Offshore Network kunnen wij gezamenlijk de sector promoten, kennis delen en opleidingen ontwikkelen. Alle opleidingen werken intensief samen met het bedrijfsleven”, aldus Collette. Een mooie ontwikkeling, en het HBO Offshore Network gaat een stap verder. “Gezamenlijk het enthousiasme over de offshore sector delen en een bijdrage leveren aan de grote energie-transitie, daar gaat het over.”

Loopt het onderwijs achter de feiten aan in de energie-transitie?
“Ik durf te zeggen van niet, 8 van de 10 projecten waar studenten aan werken gaan over renewables. Het plaatsen van windmolens, getijden energie, het verbeteren van efficiency, het hergebruik van platforms of het weghalen ervan. Allemaal onderwerpen aangedragen vanuit het bedrijfsleven en waar studenten met veel motivatie aan werken.”

Op welke manier leveren de bedrijven een bijdrage aan HBO Offshore Network?
“Medewerkers uit de offshore industrie geven gastcolleges en verzorgen delen van het lesprogramma. Zij verzorgen excursies en leveren de projecten waar studenten tijdens hun studie aan werken. Daarmee is het onderwijs automatisch up-to- date.”

En op welke manier leveren de studenten een bijdrage aan het bedrijfsleven?
“Bedrijven hebben vaak mooie ideeën in de la liggen waar ze zelf geen tijd voor hebben om die uit te werken of te onderzoeken. Door studenten op zo’n idee te laten ‘knagen’ weet je of er een idee van waarde ligt en of het een realiteitsgehalte heeft.” 

Wat zou u tegen jongeren willen zeggen die op het punt staan een studie te kiezen?
“Kies voor techniek, begin daar maar mee. Het is spannend, uitdagend en mooi werk. En als je dan techniek hebt gedaan, dan spreekt de offshore geweldig tot de verbeelding, het is boeiende en spannende sector en alles in de Offshore wordt nog steeds groter en spannender!”

“De maakindustrie is één van de belangrijkste motoren van de economie”
“In Nederland is lang het idee geweest dat de maakindustrie voor het buitenland was. Daar zijn we van terug gekomen. De maakindustrie is één van de belangrijkste motoren van de economie. Ook jonge mensen hebben door dat in de techniek een goede baan te krijgen is. De interesse voor techniek neemt gelukkig nog steeds toe.”

Tegelijkertijd zien we in Offshore gerelateerde bedrijven dat er veel ontslagen vallen. Is er een oplossing voor de mensen die hun baan zijn kwijt geraakt?
“Naast dat er jonge mensen nodig zijn tegen de vergrijzing en voor een nieuwe frisse wind, zou het mooi zijn als de vakbonden, de brancheverenigingen, de overheid en het onderwijs samen zouden werken voor tijdelijke maatregelen voor het behoud van personeel en belangrijke kennis. Dat zou kunnen met gestructureerde uitwisselingsprogramma’s tussen bedrijven, tijdelijke detachering bij onderzoeksinstellingen en tijdelijke WW bijvoorbeeld. Dit is eerder gedaan in de High Tech industrie rond Eindhoven. Waarom zou dit niet kunnen in de Offshore branche?”

‘Nederland Offshore-land’
“De crises waar wij in zitten moeten wij gebruiken om Nederland een stap verder te krijgen naar “Nederland Offshore-land”. Dat moeten wij gezamenlijk doen en niet apart van elkaar. Bij een offerte zijn bedrijven elkaars ‘vijanden’ maar bij innovatie en HR kan er veel meer worden samengewerkt. Doel is om Nederland op wereldniveau nog sterker op de kaart te zetten.”

HBO Offshore Network op het Maritime & Offshore Career Event (MOCE)
“We zijn 8 jaar geleden op MOCE begonnen met het promoten van de offshore minor in Den Bosch. De afgelopen jaren promoten wij de opleidingen binnen het HBO Offshore Network met een steeds belangrijker focus op renewables”

Symposium van HBO Offshore Network
Ieder jaar organiseert het HBO Offshore Network een symposium om studenten te stimuleren in de offshore techniek. In samenwerking met hoge scholen en de grote spelers uit de offshore industrie worden studenten uit verschillende studierichtingen geïnformeerd over de ontwikkelingen en worden zij uitgedaagd in een wedstrijd om oplossingen aan te dragen voor belangrijke actuele vraagstukken.

Over Joannes Collette
Collette heeft werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven gestudeerd en 30 jaar bij Philips gewerkt. Hij hield zich o.a. bezig met research en gaf leiding aan de afdeling Mechatronica en industriële automatisering . Van 2004 tot 2012 is hij lector geweest bij Avans hogeschool in Den Bosch.

HBO Offshore Network 

 

Related news

List of related news articles