Groot onderhoud sluizen Twentekanalen

Gezien de leeftijd van de sluizen Delden en Hengelo moet er op korte termijn groot onderhoud worden gepleegd. Een projectgroep van Rijkswaterstaat is hier al langere tijd mee bezig en recent hebben zij een bijeenkomst voor de gebruikers en andere belanghebbenden georganiseerd.

Hier kwam naar voren dat er een aaneengesloten stremming van 35 dagen nodig zal zijn en nog enkele kortere stremmingen. Dit betekent dat de watergebonden bedrijven in Delden, Hengelo en Enschede gedurende deze 35 dagen niet bereikbaar zijn over water.
Voor velen is dat niet op te vangen. Daarom is Port of Twente namens deze belanghebbenden het gesprek aangegaan met de directie van Rijkswaterstaat om te kijken of er nog andere mogelijkheden zijn waardoor de stremmingsduur bekort kan worden. Mogelijk zou dit kunnen door in plaats van de huidige sluisdeuren te renoveren te kiezen voor nieuwe sluisdeuren.

Recent is er een mailing uitgegaan naar bedrijven die getroffen worden door deze stremming, met het verzoek om zo snel mogelijk aan te geven wat de schade zal zijn bij een stremming van 35 dagen danwel bij een stremming van 25 dagen.

Meer… Port of Twente