Grootschalige actie tegen uitbuiting in binnenvaart

  • binnenland

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de Arbeidsinspectie (AI) houden sinds woensdagmorgen een grootschalige actie tegen uitbuiting in de Nederlandse binnenvaart.

Vanaf politievaartuigen worden binnenvaartschepen gecontroleerd op illegaal verblijf en uitbuiting van matrozen. Tijdens eerdere controles van de Arbeidsinspectie is het vermoeden ontstaan dat uitbuiting (een vorm van mensenhandel) en valsheid in geschrift in de binnenvaart structureel voorkomen.

Tegelijkertijd heeft de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) vanmorgen in Werkendam en Delft de hoofdvestiging en nevenvestiging van een uitzendbureau doorzocht. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de tewerkstelling van enkele honderden Filippijnse bemanningsleden in de Nederlandse binnenvaart. Daarbij is de administratie van het bedrijf in beslag genomen.

Meer… Openbaar Ministerie

Related news

List of related news articles