Haven Amsterdam verbonden met Betuweroute

De haven van Amsterdam is vanaf deze week verbonden met de Betuweroute. Daarmee heeft de haven haar railverbindingen met het achterland op een efficiënte manier uitgebreid. Deze week is de voor Amsterdam bedoelde railaansluiting op de Betuweroute bij Meteren/Geldermalsen in gebruik genomen. De eigen aantakking op de Betuweroute vormt een belangrijke mijlpaal in de versterking van de positie van de Amsterdamse haven in het Europese achterland en maakt dat Amsterdam kan meeprofiteren van een groeiende belangstelling voor rail als duurzame transportvorm.

Cees Tommel en Sjoerd Sjoerdsma, Directie Keyrail.,,Keyrail hanteert een volumestrategie: we willen zoveel mogelijk treinen laten rijden over de Betuweroute. De aansluiting van de Amsterdamse haven op de Betuweroute draagt hier goed aan bij. Nu bedient de Betuweroute zowel de Rotterdamse als de Amsterdamse haven ”.

Samenwerking
De opening van de bogen bij Meteren is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de twee spoorbeheerders Keyrail en ProRail. Beide partijen hebben met hun aannemers hard gewerkt om het stuk spoor in dienst te kunnen nemen. Daarnaast zijn de dienstregelingen aangepast waardoor goederentreinen non-stop naar Duitsland kunnen doorrijden.

Spoorfaciliteiten
Directeur Dertje Meijer van Haven Amsterdam: ,,Haven Amsterdam is als aandeelhouder van Keyrail blij dat de bereikbaarheid van het achterland per rail verbetert. Met onze bulk levert de Amsterdamse haven een grote hoeveelheid aanbod van vracht naar Duitsland. Rail is een prima modaliteit ten opzichte van de weg en aanvullend op de binnenvaart. De directe aansluiting op de Betuweroute vormt een belangrijke, strategische aanvulling op de uitstekende bereikbaarheid van de Amsterdamse haven per binnenvaart en wegtransport. Overigens staat de aantakking bij Meteren niet op zich zelf. Zo investeert Haven Amsterdam met oog op de toekomst in een nieuwe railverbinding naar de Afrikahaven en in een verbetering van de aansluiting van het havencomplex op het Nederlandse spoorwegnet´´.

Steenkolen
Amsterdam vervult een belangrijke rol in het voorzien van de behoefte aan steenkolen voor afnemers in Duitsland. Door het sluiten van de mijnen in Duitsland ontstaat er bij de industrie en energiesector een groeiende behoefte aan de import van steenkolen van overzee. Amsterdam heeft door zijn goede ligging en uitstekende overslagfaciliteiten hierin inmiddels een vooraanstaande rol opgebouwd.

Managing director Hans Fijlstra van Overslag Bedrijf Amsterdam (OBA) : ,,Met een eigen aansluiting op de Betuweroute neemt onze concurrentiekracht toe: daar zijn we als OBA altijd naar op zoek’’. De eerste trein die gebruik maakte van de bogen bij Meteren betrof een trein van DB Schenker met bestemming Plochingen in Duitsland. De trein werd getrokken door twee moderne elektrische locomotieven die zowel op het gemengde spoorwegnet kunnen rijden als op de Betuweroute. De trein bestond uit 48 vierassige goederenwagons met een totaal gewicht van 4.400 ton. De kolentreinen behoren daarmee tot de zwaarste treinen in Nederland.

Het aantal treinen dat gebruik maakt van de Betuweroute is de afgelopen tijd fors toegenomen. Eind 2010 rijden er ongeveer 350 goederentreinen per week over de Betuweroute.

Bron: Port of Amsterdam, 16-06-2010;