Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Haven Gent krijgt historisch pand als Havenhuis

Op 1 maart is het Havenbedrijf Gent begonnen met de restauratie van het Huis van de Vrije Schippers in hartje Gent. Dit historisch pand op de Graslei zal in de zomer van 2018 als Havenhuis Gent de deuren openen met een expo over de haven voor het publiek.

Eind 2011 kocht het Havenbedrijf Gent het Huis van de Vrije Schippers aan de Graslei in hartje Gent, letterlijk de ‘roots’ van de haven. Het Havenbedrijf zal dit pand restaureren en inrichten als Havenhuis om er gasten te ontvangen en de haven te promoten. Het Havenbedrijf Gent wil hiermee ook een maatschappelijke bijdrage leveren door op de mooiste plek van Gent een uniek pand een duurzame herbestemming te geven.

Vanaf de elfde eeuw kenden de Gras- en Korenlei een drukke havenactiviteit waar de vrije schippers het privilege hadden om de Gentse binnenwateren te bevaren. Het Huis van de Vrije Schippers dateert van rond 1530 en is een prachtig voorbeeld van Brabantse gotiek. Het interieur is uitgevoerd in neogotiek. Het gebouw heeft in de loop van de tijd diverse functies gehad en heel wat wijzigingen ondergaan. Sedert 1943 is het beschermd.

In juni 2015 startte het verplichte archeologische onderzoek. De opgravingswerken, om naar sporen uit het verre verleden te zoeken, waren afgerond voor de bouwvakantie.

Vlaamse subsidies voor restauratie
Het Havenbedrijf heeft het Huis van de Vrije Schippers aangekocht voor 1,85 miljoen euro. De totale kostprijs van het archeologische onderzoek, van de volledige restauratie, de inrichting van de ontvangst- en vergaderruimtes en van de inrichting van de expositieruimtes wordt geraamd op bijna 4 miljoen euro. De Vlaamse Regering zal hiervan ongeveer 1,8 miljoen bijdragen in de vorm van restauratiepremies. Het was Vlaams minister-president en minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois zelf die op maandag 27 april 2015 bij een bezoek aan het Huis van de Vrije Schippers deze bijdrage aankondigde.

Meer… Port of Ghent