Haven Rotterdam pakt leeuwendeel van CO2-reductie

Rotterdam wil over 10 jaar de uitstoot gehalveerd hebben en heeft hiervoor sinds vandaag een eigen klimaatakkoord. In de afgelopen jaren is de CO2-uitstoot jaarlijks gestegen in Rotterdam. Ruim 20 procent van de uitstoot van Nederland komt uit Rotterdam. Het Rotterdams havengebied is voor 90 procent verantwoordelijk voor de uitstoot van Rotterdam dus daar moet ook de grootste daling vandaan komen.

Roadmap klimaatdoelen, Havenbedrijf Rotterdam

Een jaar lang hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente onderhandeld en zijn er 50 klimaatdeals gesloten. De stad wil binnen 4 jaar een scherpe daling bereikt hebben.

Voor het Rotterdams Klimaatakkoord is inzichtelijk gemaakt welke projecten inmiddels lopen. Een kaart van de haven laat zien dat op tal van locaties gewerkt wordt aan de energietransitie. De projecten tellen samen op tot zo’n 20 tot 25 procent van de nationale CO₂-reductie ambitie in 2030, exclusief het stoppen met kolen voor elektriciteitsopwekking. Dat is fors meer dan de industrie naar verhouding zou moeten doen gelet op haar omvang.

Het Havenbedrijf vraagt specifiek aandacht voor de aanleg van infrastructuur om de energietransitie mogelijk te maken. “Veel veranderingen kunnen niet door individuele bedrijven gedaan worden. Wil je bijvoorbeeld overstappen van aardgas op klimaatneutrale waterstof dan moet die wel beschikbaar zijn. Essentieel voor het slagen van de transitie is daarom de aanleg en uitbreiding van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, warmte, stoom en CO₂. Investeert de overheid daar tot 2030 zo’n 1 tot 1,5 miljard euro in, dan voorspel ik dat bedrijven al voor dat jaar zo’n 4 tot 5 miljard euro investeren in verduurzaming van hun installaties”, aldus Allard Castelein.