Havenbedrijf Amsterdam heeft zorgen over evenementenbeleid

Havenbedrijf Amsterdam maakt zich grote zorgen over het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam voor de locaties N1-kavel en Ruigoord en verwacht hierdoor belemmering voor de naastgelegen bedrijven.

Het havenbedrijf ziet drie knelpunten: geluid, veiligheid en bereikbaarheid. De 16 geplande evenementen die meerdere dagen kunnen duren en waar in totaal tienduizenden bezoekers op af komen, zorgen voor een beperking van geluidruimte van de naastgelegen bedrijven en kavels. Daarnaast verhogen ze de veiligheidsrisico’s van de industrie, de bedrijven en haar mensen en de evenement bezoekers. Ook ziet het havenbedrijf een knelpunt op het gebied van bereikbaarheid. Havenbedrijf Amsterdam heeft dan ook een zienswijze ingediend over deze knelpunten.

Het voorstel is om nader met betrokken partijen en specialisten van Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het havenbedrijf te onderzoeken of een veilige inpassing mogelijk is.