Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Schiedam werken samen

  • binnenland

Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Schiedam gaan samenwerken aan een duurzame en op de toekomst toegeruste Schiedamse zeehaven met een sterk maritiem cluster en een gezonde leefomgeving. Maandag 19 februari ondertekenen Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf, en de Schiedamse wethouder Nathalie Gouweleeuw een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking moet resulteren in een integrale aanpak om enerzijds de huidige havenbedrijvigheid en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid te versterken en anderzijds een gezonde leefomgeving te bewerkstelligen en een goede verbinding te creëren tussen haven en stad.

Knooppunt Maritieme industrie
De haven van Schiedam is onlosmakelijk verbonden met het gehele haven- en industriegebied van Rotterdam. Het is het een belangrijk knooppunt voor de maritieme industrie De samenwerking past ook in het beleid van het Havenbedrijf om de offshore in de haven verder te ontwikkelen”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.
Doel van het Havenbedrijf is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. De (rijks)havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de Schiedamse zeehaven. Er werken 1.100 medewerkers bij het havenbedrijf. Met een jaarlijkse overslag van ruim 460 miljoen ton en de aankomst van 30.000 zeeschepen en 100.000 binnenvaartschepen is de Rotterdamse haven toonaangevend in Europa.

Samenwerken aan een integrale gebiedsontwikkeling
Vanaf mei 2014 heeft de gemeente samen met verschillende partners – waaronder het Havenbedrijf – bewoners en ondernemers de ambities voor het gebied geformuleerd. Op 29 oktober 2015 tekenden alle partijen een intentieovereenkomst. De gemeenteraad bekrachtigde dit als onderdeel van de economische visie van de gemeente. Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt de volgende stap gezet in de verdere uitvoering.
“De wijze waarop we deze ontwikkeling samen in gang hebben gezet heeft een kwaliteit die onomkeerbaar is. Dit kun je als gemeente nooit alleen. Als samenwerkingspartners trekken we daarin gelijk op. Bijzonder is de aanwezigheid van zeer goede vakkennis op alle thema’s: verkeer en mobiliteit, onderwijs en kennisnetwerken, branding en imago, milieu en gezonde leefomgeving, duurzaamheid en openbaar gebied’, aldus wethouder Gouweleeuw.

Schiedamse zeehaven
De haven van Schiedam laat een sterke groei zien van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De bedrijven in het Schiedamse havengebied zijn voor een groot deel gespecialiseerd in maritieme maakindustrie en hoogwaardige maritieme ingenieursdiensten. Het belang van het maritieme cluster voor de stad Schiedam, voor de regio en het Rotterdamse havencomplex is groot. Het cluster biedt kansen voor economische ontwikkeling, verduurzaming en innovatie.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten