Havenbedrijf Rotterdam investeert in Braziliaanse haven

Havenbedrijf Rotterdam koopt 30 procent van de aandelen van de haven van Pecém, een snelgroeiende haven in Noordoost Brazilië. Met de investering is een bedrag gemoeid van zo’n 75 miljoen euro. Het Havenbedrijf Rotterdam krijgt daarmee ook een gezamenlijke zeggenschap op strategische beslissingen.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, is verheugd over het principebesluit: ‘Onze deelname in de Braziliaanse haven van Pecém is kansrijk voor alle partijen. We werken al enkele jaren als adviseur met Pecém samen . De samenwerking zal verder intensiveren door deze investering. Samen met de staat Ceará zorgen we ervoor dat Pecém in de toekomst gaat uitgroeien tot het logistieke en commerciële knooppunt van Noordoost Brazilië.’

Pecém is een snelgroeiende haven. De totale overslag in 2017 was 16 miljoen ton en de haven heeft de afgelopen 10 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 22 procent doorgemaakt. Door de groei van de economie (nationaal en internationaal) en de hieraan gerelateerde marktvraag kan Pecém doorgroeien naar een overslag van 45 miljoen ton in 2030. Wat Pecém daarnaast aantrekkelijk maakt, is dat een groot deel van de benodigde infrastructuur  zoals golfbrekers en ligplaatsen reeds aanwezig is.