Havenbedrijf zoekt beste idee samenwerking Beieren-Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam reikt een ‘bayrolo Award’ uit van 10.000 euro voor het beste idee om de ladinguitwisseling tussen Beieren en Rotterdam te stimuleren. Dat maakte Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam in Neurenberg bekend tijdens de Hafen Hinterland Konferenz. De award wordt toegekend door vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en het logistieke werkveld. “Het kan dan om ideeën gaan die zorgen voor meer lading, maar ook om duurzamer transport, meer transparantie in de keten of ease of doing business”, aldus Hoogsteden.

Dat de haven van Rotterdam de grootste haven van Europa is, weet iedere Beierse verlader, expediteur en rederij. Toch maken zij tot nu toe relatief weinig gebruik van de Rotterdamse haven in hun transportketen. Bayrolo moet hier verandering in brengen en de verbindingen tussen Beieren – Rotterdam als een concurrerend alternatief onder de aandacht te brengen -zowel intermodaal vervoer per spoor en binnenvaart, als ook vervoer van bulkgoederen via de binnenvaart.

Het idee kan om versterking of optimalisatie gaan of om marketing- en communicatiemaatregelen
Het kan daarbij, volgens de organisatie, zowel gaan om de versterking of optimalisatie van operationele aspecten van de verbinding Beieren-Rotterdam als om marketing- en communicatiemaatregelen met als doel de volumes te laten stijgen. Doorslaggevend voor de toekenning van de award zijn het creatieve karakter van het idee of project, de betrokkenheid bij de implementatie ervan alsook het duurzame effect.

70% van het prijzengeld gaat naar het project of idee
Van het prijzengeld moet minimaal 70% in het project of idee geïnvesteerd worden. Daarnaast ontvangt de winnaar een oorkonde en een weekendverblijf in Rotterdam, inclusief workshop. Deelname staat open aan bedrijven en studenten en de inzendingen moeten uiterlijk eind januari 2017 binnen zijn. https://www.portofrotterdam.com/nl/verbindingen-logistiek/europa/bayrolo

 

Related news

List of related news articles