Havens Rotterdam en Antwerpen strijden in Zeeland

Het havenschap Zeeland Seaports is een instituut dat bepaald niet bekend staat om zijn openheid. Maar het begint scheuren te vertonen. Oorzaak van interne ruzies is de intensievere samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en de verschillende opvattingen over koers en zeggenschap van management, bestuur en politiek.  


Vlissingen – Rotterdam en Zeeland omarmen elkaar. De Zeeuwen willen hun havens op de kaart zetten en banen scheppen. En Rotterdam wil vooral controle hebben op wat er in de voorpost van Antwerpen gebeurt. FNV-bestuurder N. Stam: ,,Het gaat niet om Zeeland, maar om de strijd tussen Antwerpen en Rotterdam. Die wordt op Zeeuws grondgebied uitgevochten.”


Sinds 1995 werken de havens van Rotterdam en Zeeland samen in de Exploitatiemaatschappij Schelde Maas (ESM). Samen hebben ze in Vlissingen de Scaldia- haven ontwikkeld. Ook al heeft de samenwerking nog niets opgeleverd, toch wordt de relatie uitgebreid. In het bedrijfsplan en de samenwerkingsovereenkomst staat dat de uitgifte van alle nog beschikbare terreinen en de nog terug te nemen terreinen onder die samenwerking valt, evenals de ontwikkeling en exploitatie van de Westerschelde Container Terminal. Beide partijen, het Rotterdamse Havenbedrijf en het havenschap Zeeland Seaports, hebben op papier evenveel te vertellen. Zeeland omarmt de wereldhaven nummer één, omdat die de ontwikkeling van de havens versterkt en bijdraagt aan een sterke groei van de werkgelegenheid.


In het Rotterdamse stadhuis staan raadsleden niet vaak stil bij de samenwerking met Vlissingen en Terneuzen. Niet zo vreemd, want met de beslissing over de verzelfstandiging van het Havenbedrijf en het Havenplan 2020, hebben ze er wel iets anders aan het hoofd. Sinds vorig jaar juni is de relatie met Zeeland Seaports in de raadzaal niet meer aan bod geweest.


Het vorige Rotterdamse college had al met de samenwerking ingestemd. Het leek een gelopen race, tot Pim Fortuyn als fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam er vraagtekens bij plaatste. Volgens hem zou het beter zijn als Rotterdam juist de concurrentie aangaat met andere havens. Toch stemde de nieuwe raad in juni 2002 alsnog in met ESM 2.

Bron: Rotterdams Dagblad, 20-06-2003;